• تصویر 5
 • محرم و صفر
 • محرم و صفر1
 • تست1
 • تست2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶
۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹
۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶
۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰

پیوند ها

مجامع

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره 8722 روز دو شنبه مورخه 97/04/11 جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت دوم) در روز پنج شنبه به تاریخ 97/04/21 راس ساعت 10 صبح  با شرکت سهامداران محترم شرکت احیا اصالتاً و وکالتاً به شرح گزارش زیر در محل : مشهد – میدان جمهوری اسلامی ( میدان صدا و سیما ) ابتدای رضا شهر – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد – تالار امام علی (ع) تشکیل گردید .


:: گزارش مصوبات مجمع عمومی تیر ماه 97
 • تصویر2
 • تصویر3
 • تصویر4
 • تصویر5
 • تصویر6
 • تصویر7
 • تصویر8
 • تصویر9
 • تصویر10