• تصویر 5
 • محرم و صفر
 • محرم و صفر1
 • اول محرم
 • دفاع مقدس
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹
۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵
۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲
۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹
۲ ۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶
۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳

پیوند ها

مجامع

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره 9290 روز شنبه مورخه 99/04/21 جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت دوم) در روز سه شنبه به تاریخ 99/04/31 راس ساعت 10 صبح  با شرکت سهامداران محترم شرکت احیا اصالتاً و وکالتاً به شرح گزارش زیر در محل : مشهد – بزرگراه شهید کلانتری -بین میدان تلویزیون و میدان جهاد– مجتمع فرهنگی آیه ها – سالن انقلاب اسلامی تشکیل گردید .


:: گزارش مصوبات مجمع عمومی تیر ماه 99
 • تصویر مجمع99 1
 • تصویر مجمع99 2
 • تصویر مجمع99 3
 • تصویر مجمع99 4