• تصویر 5
  • تست1
  • تست2
  • امام علی (ع)رمضان1
  • امام علی(ع)رمضان2
  • سردار سلیمانی1
  • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴
۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱
۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸
۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

پیوند ها

مجمع 99

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره 9290 روز شنبه مورخه 99/04/21 جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت دوم) در روز سه شنبه به تاریخ 99/04/31 راس ساعت 10 صبح  با شرکت سهامداران محترم شرکت احیا اصالتاً و وکالتاً به شرح گزارش زیر در محل : مشهد – بزرگراه شهید کلانتری -بین میدان تلویزیون و میدان جهاد– مجتمع فرهنگی آیه ها – سالن انقلاب اسلامی تشکیل گردید .


:: گزارش مصوبات مجمع عمومی تیر ماه 99
  • تصویر مجمع99 1
  • تصویر مجمع99 2
  • تصویر مجمع99 3
  • تصویر مجمع99 4