• تصویر 5
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱
۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴
۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱
۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴

پیوند ها

مجمع 97

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی منتشره در روزنامه قدس به شماره 8722 روز دو شنبه مورخه 97/04/11 جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه (نوبت دوم) در روز پنج شنبه به تاریخ 97/04/21 راس ساعت 10 صبح  با شرکت سهامداران محترم شرکت احیا اصالتاً و وکالتاً به شرح گزارش زیر در محل : مشهد – میدان جمهوری اسلامی ( میدان صدا و سیما ) ابتدای رضا شهر – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد – تالار امام علی (ع) تشکیل گردید .


:: گزارش مصوبات مجمع عمومی تیر ماه 97
 • تصویر2
 • تصویر3
 • تصویر4
 • تصویر5
 • تصویر6
 • تصویر7
 • تصویر8
 • تصویر9
 • تصویر10