• تصویر 5
  • محرم و صفر
  • محرم و صفر1
  • تست1
  • تست2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰
۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶
۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳
۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰
۳ ۲ ۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴

پیوند ها

اعضای هيأت مدیره(به ترتیب الفبا)

قدیر قیافه
قدیر  قیافه
قدیر قیافه (رئيس هيئت مديره)
1396/3/1 13:23:55

مجید توکلی کوشا
مجید توکلی کوشا
مجید توکلی کوشا (نایب رئیس هیئت مدیره)
1397/2/8 12:12:50

عباس صفوی شاملو
عباس صفوی شاملو
عباس صفوی شاملو (مدير عامل و عضو هیئت مدیره)
1396/3/1 13:18:41

شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران (عضو هیات مدیره )(به نمایندگی حمیدرضا دانش کاظمی)
1396/3/1 13:33:17

جعفر حسین زاده ملکی
جعفر حسین زاده ملکی
جعفرحسین زاده ملکی (عضو هیئت مدیره)
1397/2/6 13:37:05

محمدرضا عصاران دربان
محمدرضا عصاران دربان
محمدرضا عصاران دربان (عضو هیئت مديره )
1396/3/1 13:31:54

علی اکبر رمضانی
علی اکبر رمضانی
علی اکبر رمضانی (عضو هیئت مدیره)
1396/3/1 13:28:22