• تصویر 5
  • تست1
  • تست2
  • سردار سلیمانی1
  • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹

پیوند ها

اعضای هيأت مدیره(به ترتیب الفبا)

قدیر قیافه
قدیر  قیافه
قدیر قیافه (رئيس هيئت مديره)
1396/3/1 13:23:55

مجید توکلی کوشا
مجید توکلی کوشا
مجید توکلی کوشا (نایب رئیس هیئت مدیره)
1397/2/8 12:12:50

عباس صفوی شاملو
عباس صفوی شاملو
عباس صفوی شاملو (مدير عامل و عضو هیئت مدیره)
1396/3/1 13:18:41

شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران (عضو هیات مدیره )(به نمایندگی حمیدرضا دانش کاظمی)
1396/3/1 13:33:17

جعفر حسین زاده ملکی
جعفر حسین زاده ملکی
جعفرحسین زاده ملکی (عضو هیئت مدیره)
1397/2/6 13:37:05

تعاونی اعتبار مولی الموحدین(عضو هیئت مدیره)(به نمایندگی آقای امیر حسنحانی)
تعاونی اعتبار مولی الموحدین(عضو هیئت مدیره)(به نمایندگی آقای امیرحسنخانی)
1398/7/4 12:18:42

علی اکبر رمضانی
علی اکبر رمضانی
علی اکبر رمضانی (عضو هیئت مدیره)
1396/3/1 13:28:22