• تصویر 5
  • محرم و صفر
  • محرم و صفر1
  • تست1
  • تست2
  • سردار سلیمانی1
  • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹

پیوند ها

مدیران شرکت

آشنايي با جانشین مدير عامل شرکت احيا صنايع خراسان
آشنايي با جانشین مدير عامل  شرکت احيا صنايع خراسان
مجید توکلی کوشا (جانشین مدير عامل شرکت و مدیر اداری)
1398/6/12 14:22:26

آشنايي با مدير مالی شرکت احيا صنايع خراسان
آشنايي با مدير  مالی شرکت احيا صنايع خراسان
علی اصغر زنگنه (مدير مالی)
1393/2/7 14:15:02

آشنايي با مدير بخش معدن شرکت احيا صنايع خراسان
آشنايي با مدير بخش معدن شرکت احيا صنايع خراسان
احسان عاملی بصیری (مدير بخش معدن)
1393/2/7 14:17:12

آشنايي با مديرفن آوری اطلاعات و مدیر سهام شرکت احيا صنايع خراسان
آشنايي با مديرفن آوری اطلاعات و مدیر سهام شرکت احيا صنايع خراسان
محمدجواد آزاد(مديرفن آوری اطلاعات و امور سهام)
1393/11/10 14:19:37