• تصویر 5
  • تست1
  • تست2
  • سردار سلیمانی1
  • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹

پیوند ها

اعضای هيأت مدیره(به ترتیب الفبا)

عباس صفوی شاملو
عباس صفوی شاملو
عباس صفوی شاملو (رئیس هیئت مدیره)
1396/3/1 13:18:41

قدیر قیافه
قدیر  قیافه
قدیر قیافه (نائب رئيس هيئت مديره)
1402/5/30 13:23:55

مجید توکلی کوشا
مجید توکلی کوشا
مجید توکلی کوشا (عضو هیئت مدیره)
1402/5/30 12:12:50

علی اکبر رمضانی
علی اکبر رمضانی
علی اکبر رمضانی (عضو هیئت مدیره)
1402/5/30 13:28:22

جلیل ضیائی(عضو هیئت مدیره)
جلیل ضیائی (عضو هیئت مدیره)
1402/5/30 9:40:32

شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران(به نمایندگی آقای علی اصغر زنگنه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران(به نمایندگی آقای علی اصغر زنگنه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
1402/5/30 12:18:42

شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران
شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران (نمایندگی محسن معماریان)
1402/5/30 9:33:52