• تصویر 5
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹

پیوند ها

پروژه هاي ساختمانی

شرکت احیاء صنایع خراسان جهت استفاده از ظرفیت عمرانی موجود در کشور هم اکنون دو پروژه ساختمانی در دست اجرا دارد .

:: پروژه هفت آسمان رشت

:: پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه سرافرازان1
 • تصویر پروژه سرافرازان2
 • تصویر پروژه سرافرازان3
 • تصویر پروژه سرافرازان4
 • تصویر پروژه سرافرازان 5
 • تصویر پروژه سرافرازان 6