• تصویر 5
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹

پیوند ها

پروژه معدن مس چاه پلوند

براساس آماراعلام شده،ایران ازوجود 64 نوع ماده معدنی وبیش از 57 میلیاردتن ذخایرقطعی واحتمالی درکشوربهره می‌بردواین امرموجب شده تابتواند دربین کشورهای مطرح معدنی دنیاقرارگیرد و رتبه نخست ذخایرمعدنی درخاورمیانه رابه خوداختصاص دهد. دراینخصوص شرکت احیاء صنایع خراسان به بررسی مطالعات امکان‌سنجی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دراستان خراسان جنوبی که ازاستان‌های معدن‌دار کشور محسوب می‌شود،پرداخته که ماحصل این فعالیتها معدن مس چاه پلوندو محدوده معدنی جفت رود می باشد و منتج  به اخذ گواهی کشف وپروانه بهره برداری نیز شده است.

 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند1
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند2
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند23
 • تصویر معدن مس چاه پلوند
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند25
 • افتتاحیه فاز اول مهدن مس چاه پلوند6
 • انبارک ناریه1
 • انبارک ناریه2
 • انبارک ناریه4
 • انبارک ناریه5
 • انبارک وینچ
 • دکل1
 • دپو1
 • دپو2
 • حفاری1
 • کلی
 • نگهبانی1
 • نگهبانی2
 • اتاقک دیزل1
 • اتاقک دیزل2
 • عکس جمعی با استاندار خراسان جنوبی
 • عکس سایت استانداری خراسان جنوبی
 • بازدید استاندار خراسان جنوبی از داخل معدن عکس1
 • بازدید استاندار خراسان جنوبی از داخل معدن عکس2
 • تصویر معدن مس چاه پلوند
 • تصویر معدن مس چاه پلوند
 • تصویر معدن مس چاه پلوند
 • تصویر معدن مس چاه پلوند
 • تصویر معدن مس چاه پلوند
 • تصویر معدن مس چاه پلوند
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه3
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه4
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه5
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه6
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه7
 • تصویر کلنگ زنی کارخانه8