• تصویر 5
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

پیوند ها

تقویم و مناسبتها

ج پ چ س د ی ش
۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶
۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹
۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶
۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰

پروژه های پایان یافته

بدیهی است شرکتهای سرمایه گذاری واحدهای متعددی در زمینه های گوناگون تاسیس نمایند یا سهام شرکتهای مختلفی را خریداری نمایند وبا توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی روز سهام بعضی شرکتها را بفروش رساند. در این خرید و فروش سود شرکت استحصال و سهام واحدها و پروژه های کم بازده را واگذار و برخی  پروژه هارا تعیین تکلیف می نماید.
پروژه های پایان یافته شرکت را می توان به سه گروه تقسیم نمود:
الف -پروژهای عمرانی
ب   -پروژه های صنعتی
ج   -پروژه های معدنی

الف - پروژهای تعیین تکلیف شده عمرانی
 باتوجه به سودآوری زیاد این بخش در سالهای اخیر شرکت پروژه های متعددی را در این زمینه معرفی نمودالبته بعضی از این پروژه هادر مراحل اولیه ساخت واگذار شدند,مثل پروژه های وحدت(1392), عدل و تعدادی از این پروژه هارا نیز مانند پروژه های احمدآباد(مجتمع تجاری خورشید)(1393),مجتمع جانبازو ساختمان سناباد(1389) تکمیل وپس از واگذاری سود مشارکت سهامداران محاسبه وپرداخت گردیده است .
ب-پروژه های صنعتی
در قسمت پروژه های بزرگ صنعتی می توان به شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا(1390)-شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه(1391) و شرکت نساجی خراسان اشاره نمود.سهام این دو مجتمع در مقاطع مختلف واگذارگردیده است.
سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور نیز باتوجه به زیانده بودن این شرکت واگذارشد.
ج- پروژه های پایان یافته معدنی
1-معدن کرومیت اولنگ سبزوار:
این معدن از معادن دارای پتانسیل کانی سازی فلزی و غیرفلزی(از قبیل کرومیت,خاک صنعتی )استان است که در 25کیلومتری شرق شهرستان سبزوار واقع شدهو پس از اخذپروانه بهره برداری به شرکت زمین کاوان زمان واگذار شده است.(1390)
2-معدن گرانیت هشتادان تایباد:
این معدن از جمله معادن سنگ زینتی استان خراسان رضوی می باشدکه در45کیلومتری جنوب شرق شهرستان تایباد واقع شده است .این معدن نیز پس از اخذ پروانه بهره برداری واگذارشده است.(1390)

گالری پروژه پایان یافته

 • پروژه جانباز

  پروژه ساختمان میدان جانباز

 • پروژه خورشید1

  پروژه ساختمان خورشید واقع در سه راه راهنمایی

 • پروژه خورشید2

  پروژه ساختمان خورشید واقع در سه راه راهنمایی

 • پروژه خورشید3

  پروژه ساختمان خورشید واقع در سه راه راهنمایی

 • پروژه سیمان

  پروژه سیمان غرب آسیا