• تصویر 5
 • محرم و صفر
 • محرم و صفر1
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸
۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲
۴ ۳ ۲ ۱ ۳۱ ۳۰ ۲۹

پیوند ها

پروژه معدن مس چاه پلوند

در روز جمعه مورخ 1398/2/6جناب آقای معتمدیان استاندارمحترم خراسان جنوبی به همراه جناب اقاب امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس در مجلس شورای اسلامی,فرماندار  محترم فردوس ,مدیران کل استان و مدیران اداری شهرستان فردوس در محل معدن مس چاه پلوند حضور یافتند.

گزارش مراسم افتتاحیه فاز اول
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند1
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند2
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند23
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند4
 • افتتاحیه فاز اول معدن مس چاه پلوند25
 • افتتاحیه فاز اول مهدن مس چاه پلوند6
 • انبارک ناریه1
 • انبارک ناریه2
 • انبارک ناریه4
 • انبارک ناریه5
 • انبارک وینچ
 • دکل1
 • دپو1
 • دپو2
 • حفاری1
 • کلی
 • نگهبانی1
 • نگهبانی2
 • اتاقک دیزل1
 • اتاقک دیزل2
 • عکس جمعی با استاندار خراسان جنوبی
 • عکس سایت استانداری خراسان جنوبی
 • جلسه با استاندار محترم خراسان جنوبی عکس 1
 • جلسه با استاندار محترم خراسان جنوبی عکس2
 • توصیح مدیرپروژه برای استاندارخراسان جنوبی عکس 1
 • توصیح مدیرپروژه برای استاندارخراسان جنوبی عکس 2
 • توصیح مدیرپروژه برای استاندارخراسان جنوبی عکس3
 • بازدید استاندار خراسان جنوبی از داخل معدن عکس1
 • بازدید استاندار خراسان جنوبی از داخل معدن عکس2
 • دیدار نماینده فردوس در مجلس از معدن مس چاه پلوند