• تصویر 5
 • تست1
 • تست2
 • سردار سلیمانی1
 • سردار سلیمانی2
پرینت

تقویم و مناسبت ها

ج پ چ س د ی ش
۳ ۲ ۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴
۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱
۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸
۱ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵
۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲

پیوند ها

پروژه هاي ساختمانی

شرکت احیاء صنایع خراسان جهت استفاده از ظرفیت عمرانی موجود در کشور هم اکنون دو پروژه ساختمانی در دست اجرا دارد .

:: پروژه هفت آسمان رشت

:: پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه هفت آسمان رشت
 • تصویر پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه سرافرازان
 • تصویر پروژه سرافرازان1
 • تصویر پروژه سرافرازان2
 • تصویر پروژه سرافرازان3
 • تصویر پروژه سرافرازان4
 • تصویر پروژه سرافرازان 5
 • تصویر پروژه سرافرازان 6